pastilla-azul-portada

Bases
òperas prima

QUI POT PARTICIPAR?

Podrà participar i/o concursar qualsevol persona física major de 18 anys  o qualsevol persona jurídica de nacionalitat espanyola.

¿QUIN TIPUS DE LLARGMETRATGE HI POT PARTICIPAR?

L’Autor/Productor/Distribuïdor pot presentar tots els llargmetratges que vullga de ficció i que hagen sigut produïts amb posterioritat a l’1 de gener de 2021 i ha de ser el seu primer llargmetratge o «òpera prima», que no hagen sigut estrenades en sales de cinema, en cadenes de TV i/o plataformes VOD o bé que eixes estrenes s’hagen produït amb posterioritat a l’1 de gener de 2022.

Important: Els formats de vídeo recomanats són mov, mp4 i amb una resolució de 1080, enquadrament de 16:9. El format de so recomanat és en estèreo 2:1. 

Important: No s’admetran versions reduïdes, modificades o esteses d’altres llargmetratges. Tampoc s’admeten comercials ni obres no acabades (work in progress).

Important: Si el seu idioma NO és l’espanyol hauran de tindre els subtítols inserits en espanyol, o bé els subtítols per separat en .srt. Si és el cas i s’hi selecciona una obra en llengua no espanyola  haurà de facilitar obligatòriament els subtítols en espanyol en format .srt, en cas contrari, serà desqualificada.

QUINES CATEGORIES DE CONCURSANTS HI HA?

En aquesta edició, l’única categoria dels llargmetratges «òperes primes» a concurs és ficció

COM HI PARTICIPE?

Important: No s’acceptaran fitxers digitals en suport físic, únicament enllaços en Vimeo.

Important: L’Autor/Productor/Distribuïdor espanyol pot presentar totes les òperes primes que desitge de ficció des de la data de publicació d’aquestes bases i fins a les 23:59:59 p. m. (hora espanyola) del 25 d’abril de 2022 a través de les plataformes oficials associades, Click for Festivals, Movibeta y  Festhome. Allí es disposaran també de les bases d’aquesta edició del FICIE en espanyol i en anglés.  

L’Organització es posarà en contacte, a través de les plataformes en línia associades, amb tots els participants a partir del tancament del termini d’inscripció per a informar-los de la seua participació efectiva en aquesta edició.  

Tots els dubtes podran ser resolts en:

QUAN, QUINES ÒPERES PRIMES ES PROJECTEN I ON?

Important: El Jurat de selecció seleccionarà les «òperes primes» que formaran part de la Secció Oficial. La seua decisió es coneixerà a partir del 15 de juny de 2022. Tots aquells llargmetratges que hagen sigut finalment seleccionats, els serà comunicada la seua participació, almenys, dues setmanes abans de l’inici de les projeccions. 

Important: Les projeccions de la Secció Oficial competitiva seran del 8 al 14  de juliol de 2022, en  el centre cultural que la Fundació Mediterrani té en la Glorieta d’Elx. (C/Kursaal, 1) 

Cada dia es realitzarà una trobada abans de la projecció i posterior entre l’autor i/o algú del seu equip amb el públic assistent. Per a facilitar les coses, l’Organització del FICIE facilitarà el viatge, dietes i hotel d’una nit per a l’autor i acompanyant.

Si no poguera ser possible l’assistència per motius sanitaris originats per la pandèmia de la Covid-19, s’estudiaran opcions d’activitats en línia.

En el moment de comunicar la selecció, l’Organització enviarà a cadascun dels finalistes un PDF de les condicions de projecció, els llorers de Secció Oficial i el recordatori dels formats òptims d’àudio i vídeo i els detalls del lloc de projecció. En aquest centre cultural hi ha un aforament per a 180 persones màxim però pot estar condicionat per les mesures sanitàries que, a aquest efecte, estiguen en vigor al juliolde 2022.

Important: és obligatori la incorporació dels llorers de Secció Oficial per a tots els seleccionats en el FICIE.

L’Organització del FICIE publicarà en els seus mitjans de comunicació habituals, en el seu lloc web i en xarxes socials, el calendari i la programació de les projeccions. 

COM ES PROJECTA?

Important: Una vegada coneguts els curtmetratges que formaran part de la Secció Oficial, l’Organització contactarà amb l’Autor/Productor/Distribuïdor per a sol·licitar-li les còpies de projecció en alta qualitat que hauran d’estar en el seu poder com a màxim el 25 de juny de 2022, de manera òptima, almenys, unes dues setmanes abans de l’inici de les projeccions. 

Els llargmetratges seleccionats hauran de ser idèntics en duració, contingut i títol als presentats en les plataformes oficials associades i en els enllaços de Vimeo presentats. El seu incompliment comporta la desqualificació

Important: L’Organització aposta per la màxima qualitat en les projeccions i garantirà la satisfacció de l’Autor/Productor/Distribuïdor. Els formats de vídeo recomanats per a aquest festival són mov, mp4 i amb una resolució de 1080, enquadrament de 16:9. 

El format de so és en estèreo 2:1. El pes de l’arxiu digital recomanat per a poder projectar de manera òptima no ha de superar els 3 GB, encara que l’Organització del FICIE procurarà donar la millor experiència als seus autors i públic.  

Important: Tal com s’ha indicat abans, per als llargmetratges en llengua no espanyola i que hi hagen sigut seleccionats, en este moment serà obligatori que presenten còpia amb subtítols inserits o mínim en format .srt a part. En cas contrari seran desqualificats i no es podran projectar. 

La forma d’enviament serà via en línia: Dropbox, Google Drive, Onedrive, Wetransfer, etc. NO s’admetran enviaments per mitjans físics (memòries pendrive, etc.)

Important: Amb la intenció d’arribar a tots els públics, enguany l’Organització donarà l’opció i per a això sol·licitarà el permís als autors/distribuïdors/productors de les obres seleccionades per a poder realitzar projeccions en línia els mateixos dies amb les mesures de seguretat habituals i les restriccions geogràfiques requerides. És opcional, NO obligatori. Un mateix llargmetratge pot ser projectat davant el públic presencial i en línia al mateix temps o només davant el presencial, a triar. Una vegada acabat el FICIE, es desactivarà aquesta opció.

PALMARÉS DE LA 45a EDICIÓ.

PREMIE “FUNDACIÓ MEDITERRANI” Al MILLOR LLARGMETRATGE “ÒPERA PRIMA”, de Ficció i de nacionalitat espanyola. Està dotat amb 2.000 euros i Trofeu Dama.

Aquest premi es donarà a conéixer durant la Gala de Clausura el pròxim 22 de juliol de 2022.

Important: a criteri de l’Organització del FICIE i del Jurat, si és el cas, aquest premi podria declarar-se desert.

Important: Per últim, el FICIE anirà anunciant i incorporarà totes aquelles noves col·laboracions i premis que no hagen sigut tancats en el moment de la publicació d’aquestes bases. 

QUÈ ES FA AMB ELS LLARGMETRATGES I AMB LES DADES PERSONALS EMMAGATZEMADES?

L’Autor/Director/Distribuïdor de les obres presentades a concurs declara que  aquestes són de la seua autoria, direcció i producció i que, sent originals, estan lliures de reclamacions de tercers.  

Sense perjudici de l’ús i comercialització que l’Autor/Director/Distribuïdor realitze de l’obra premiada, l’Organització estarà facultada per a: 

  • El dret a la conservació de les obres en un arxiu digital amb l’objecte que puguen ser visualitzades únicament pels usuaris durant la setmana de projeccions en el centre cultural de la Fundació Mediterrani a la Glorieta d’Elx.
  • Els drets limitats de comunicació pública de les obres guanyadores amb la finalitat que la Fundació Mediterrani, per mitjà de les activitats que organitza o col·labora, puga efectuar quantes projeccions foren necessàries amb la finalitat de fer promoció. Les projeccions serviran per a fer difusió de l’òpera prima i del propi Festival, sempre que això no afecte la distribució i possible comercialització del llargmetratge i comptant amb el permís de l’Autor/Productora/Distribuïdor. De cara a futures projeccions l’Organització recaptarà permís per a poder projectar aquestes obres de la seua Secció Oficial i/o negociarà el fee o cànon per a poder projectar-les.
  • Els drets de reproducció de les obres guanyadores amb la finalitat que puguen ser arxivades i que la Fundació Mediterrani puga realitzar una edició especial en format CD, DVD, o similar en el qual l’obra s’incloga juntament amb la resta d’obres presentades a la present o anteriors Edicions del Festival Internacional de Cinema Independent d’Elx, però sempre comptant amb l’autorització de l’Autor/Director/Distribuïdor amb la intenció de no perjudicar la seua distribució i comercialització.

Si és el cas, l’Organització negociarà el fee o cànon per a aquesta mena d’edicions. 

  • La Fundació Mediterrani fa costat a la indústria del cinema abonant drets d’autor a la SGAE en totes les seues reproduccions, siguen durant les projeccions de la Secció Oficial o bé en altres cicles que s’organitzen.
  • Totes les dades personals i únicament es conservaran les adreces de correu dels inscrits en l’edició del FICIE a l’efecte de comunicació de noves edicions. També s’utilitzaran a aquest efecte els inscrits al butlletí de notícies en el lloc web oficial del FICIE https://ficie.fundacionmediterraneo.es/

COM I QUAN ES PAGA EL PREMI?

L’Organització del FICIE es posarà en contacte amb la persona premiada per a indicar-li  les condicions de pagament. L’Organització es compromet a realitzar el pagament en un màxim de tres mesos després de disposar de la informació corresponent amb les següents excepcions:

  • Si l’Organització no pot establir contacte amb el guanyador en eixe termini, la quantia del premi es revertirà a la Fundació Mediterrani com a organitzadora del FICIE. 
  • Si l’Organització no pot realitzar la transferència bancària a causa d’embargaments de l’Agència Tributària o altres organismes oficials.
  • La dotació econòmica de premi són quantitats brutes a les quals se’ls aplicarà les retencions corresponents per la legislació espanyola.

I L'ENVIAMENTDEL TROFEU?

Important: El FICIE no condiciona ni imposa la presència en la Gala de Clausura a l’hora de concedir el premi i, per a això, ofereix les facilitats abans esmentades i que, així, el guanyador o algú del seu equip puguen vindre a la ciutat d’Elx a recollir el seu premi

Però, si a causa dels condicionants de seguretat i higiene previstos per les autoritats sanitàries originats per la pandèmia Covid-19, el trofeu serà degudament empaquetat,  higienitzat i segellat i posteriorment enviat a través del servei de missatgeria internacional SEUR. 

Arribat a aquest extrem, després de la finalització d’aquesta edició, l’Organització es posarà en contacte amb l’Autor/Productor/Distribuïdora per a sol·licitar-los adreça postal i telèfon de contacte i poder efectuar l’enviament. Si no es poguera contactar amb ningú, la Fundació Mediterrani,  com a organitzadora del FICIE, guardarà el trofeu en depòsit.

Scroll to Top

Subscriu-te a la newsletter

No et perdes res del nostre festival.

FUNDACIÓ MEDITERRANI com a responsable del tractament i legitimat pel seu consentiment tractarà les seues dades amb la finalitat de gestionar l’enviament d’informació i prospecció comercial i enviament de butlletins informatius. No cedim la informació a tercers excepte per imperatiu legal. Té dret a accedir, rectificar, oposar-se i suprimir les dades, així com altres drets, com es detalla en la segona capa d’informació. Pot consultar informació addicional i més detallada sobre Política de privacitat i Protecció de les seues dades personals.