pastilla-azul-portada

Bases
curts

QUI POT PARTICIPAR?

Podrà participar i/o concursar, independentment de la seua nacionalitat *, qualsevol persona física major de 18 anys o qualsevol persona jurídica.

* Veure Palmarés per als països específics de cara al Premi al Millor curtmetratge sobre drets humans

QUIN TIPUS DE CURTMETRATGE HI POT PARTICIPAR?

L’Autor/Productor/Distribuïdor pot presentar tots els curtmetratges que vullga i que hagen sigut produïts amb posterioritat a l’1 de gener de 2020.

Important: Els curtmetratges són produccions audiovisuals de fins a 25 minuts i que han de ser de ficció, animació i documental. Els formats de vídeo recomanats són mov, mp4 i amb una resolució de 1080, enquadrament de 16:9. El format de so recomanat és en estèreo 2:1. 

En la categoria Mobile Filmmaker s’apliquen les mateixes normes que per a la resta, però amb les següents condicions: únicament s’admeten curts realitzats per telèfons intel·ligents indicant obligatòriament marca i model; es permet l’ús de dispositius mòbils (drons, càmeres d’acció, etc.) en un màxim del 10 % del total de la duració del curtmetratge; la duració serà de fins a 15 minuts; es permet durant el rodatge l’ús d’elements externs (micròfons, il·luminació, dollies) i en la postproducció l’ús de programes d’edició o tractaments d’imatges que el participant considere oportú. 

No indicar marca i model de telèfon intel·ligent implica la desqualificació automàtica del curtmetratge i, d’aquesta manera, el premi pot quedar desert a criteri del Jurat i de l’Organització del FICIE. 

Important: No s’admetran versions reduïdes, modificades o esteses d’altres curtmetratges, ni es poden haver presentat en anteriors edicions del FICIE ni amb un altre títol. Tampoc s’admeten anuncis comercials, videoclips ni tràilers d’altres pel·lícules ni obres no acabades (work in progress).

Important: Si el seu idioma NO és l’espanyol hauran de tindre els subtítols inserits en espanyol, o bé els subtítols per separat en .srt. Si arribat el cas s’hi selecciona un curtmetratge en llengua no espanyola, s’haurà de facilitar obligatòriament els subtítols en espanyol en format .srt, en cas contrari serà desqualificat. 

COM HI PARTICIPE?

Important: No s’acceptaran fitxers digitals en suport físic, únicament enllaços en Vimeo.

Important: L’Autor/Productor/Distribuïdor pot presentar tots els curtmetratges que desitge des de la data de publicació d’aquestes bases i fins a les 23:59:59 p. m. (hora espanyola) del 25 d’abril de 2022 a través de les plataformes oficials associades, Click for Festivals, Movibeta y  Festhome. Allí es disposaran també de les bases d’aquesta edició del FICIE en espanyol i en anglés.  

En el moment de la inscripció l’Autor/Productor/Distribuïdor tindrà a la seua disposició un menú on triar la categoria en què desitge inscriure els seus curtmetratges. Únicamentes pot inscriure un curtmetratge en una categoria, NO en diverses.

L’Organització es posarà en contacte, a través de les plataformes en línia associades, amb tots els participants a partir del tancament del termini d’inscripció per a confirmar-los o no la seua participació efectiva en aquesta edició.  

Tots els dubtes podran ser resolts en:

QUAN, QUINS CURTMETRATGES ES PROJECTEN I ON?

Important: El Jurat de selecció seleccionarà els curtmetratges que formaran part de la Secció Oficial. La seua decisió es coneixerà a partir del 15 de juny de 2022. Tots aquells curtmetratges que hagen sigut finalment seleccionats, els serà comunicada la seua participació, almenys, dues setmanes abans de l’inici de les projeccions. 

Important: Les projeccions de la Secció Oficial competitiva i de les Seccions Mostra´t  (no competitiva) seran del 16 al 21 de juliol de  2022, a partir de les 21:45 i fins a les 00:30 aproximadament  (hora espanyola), al Parc «Hort del Xocolater» (centre de la Fundació Mediterrani) i a la Platja dels Arenals del Sol. 

En el moment de comunicar la selecció, l’Organització enviarà a cadascun dels finalistes un PDF de les condicions de projecció, els llorers de Secció Oficial i el recordatori dels formats òptims d’àudio i vídeo i els detalls del lloc de projecció. Al parc «Hort del Xocolater» (Elx) hi ha un aforament  per  a mil persones màxim, però que quedarà condicionat per les mesures sanitàries que, a aquest efecte, estiguen en vigor al juliol de 2022.

Important: és obligatori la incorporació dels llorers de Secció Oficial per a tots els seleccionats en el FICIE.

En el lloc de projecció de la Platja dels Arenals del Sol (Elx) hi ha un aforament per a unes tres-centes persones màxim. El muntatge a la Platja dels Arenals del Sol quedarà condicionat per l’evolució de la pandèmia de la Covid-19 i la normativa sanitària que, a aquest efecte, estiga en vigor al juliol de 2022. 

La Secció Mostra´t NO és competitiva i té l’objectiu de donar suport al cinema en curt realitzat per autors il·licitans, associacions, alumnes de centres educatius, universitaris del Grau de Comunicació de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, així com d’aquells curtmetratges facilitats per Amazon Prime Video Channel «TVCortos» que destaquen per haver sigut nominats als Premis Óscar.

Amb això es vol incidir en valors d’igualtat, els Drets Humans i la formació en producció audiovisual local tant als futurs cineastes com als joves com a públic consumidor de cinema. Aquestes projeccions s’efectuen en les mateixes ubicacions i en les mateixes dates però de 21:30 a 21:45 (hora espanyola), aproximadament, segons les necessitats de programació. 

Així mateix, Amazon Prime Video Channel «TVCortos» contactarà amb els autors dels curtmetratges seleccionats en Secció Oficial per a obtenir els permisos necessaris per a ser projectats en aquesta plataforma. 

L’Organització del FICIE publicarà en els seus mitjans de comunicació habituals, en el seu llocweb i en xarxes socials, el calendari i la programació de les projeccions. 

COM ES PROJECTA?

Important: Una vegada coneguts els curtmetratges que formaran part de la Secció Oficial, l’Organització contactarà amb l’Autor/Productor/Distribuïdor per a sol·licitar-li les còpies de projecció en alta qualitat que hauran d’estar en el seu poder com a màxim el 25 de juny de 2022, de manera òptima unes dues setmanes abans de l’inici de les projeccions. 

Els curtmetratges seleccionats hauran de ser idèntics en duració, contingut i títol als presentats en les plataformes oficials associades i en els enllaços de Vimeo presentats. El seu incompliment comporta la desqualificacióImportant: L’Organització aposta per la màxima qualitat en les projeccions i garantirà la satisfacció de l’Autor/Productor/Distribuïdor. Els formats de vídeo recomanats per a aquest festival són mov, mp4 i amb una resolució de 1080, enquadrament de 16:9. 

El format de so és en estèreo 2:1. El pes de l’arxiu digital recomanat per a poder projectar de manera òptima no ha de superar els 3 GB. En el moment de comunicar la selecció, l’Organització enviarà a cadascun dels finalistes un PDF de les condicions de projecció i el recordatori dels formats òptims d’àudio i vídeo. 

Important: Tal com s’ha indicat abans, per als curtmetratges en llengua no espanyola i que hi hagen sigut seleccionats, en este moment serà obligatori que presenten còpia amb subtítols inserits o mínim en format .srt a part. En cas contrari seran desqualificats i no es podran projectar. 

La forma d’enviament serà via en línia: Dropbox, Google Drive, Onedrive, Wetransfer, etc. NO s’admetran enviaments per mitjans físics (memòries pendrive, etc.)

Important: Amb la intenció d’arribar a tots els públics, enguany l’Organització donarà l’opció i per a això sol·licitarà el permís als autors/distribuïdors/productors de les obres seleccionades per a poder realitzar projeccions en línia els mateixos dies amb les mesures de seguretat habituals i les restriccions geogràfiques requerides. És opcional, NO obligatori. Un mateix curt pot ser projectat davant el públic presencial i en línia al mateix temps o solament davant el presencial, a triar.

Important: L’Organització vol facilitar la presentació i networking dels seleccionats espanyols, en el cas que les condicions sanitàries derivades de la pandèmia de la Covid-19 ho permeten o, en cas contrari, via en línia. 

En conseqüència, organitzarà una sèrie d’activitats que seran publicades en el lloc web oficial del FICIE, via correu electrònic i telefònic amb els seleccionats per a oferir-los viatge, dietes i estada d’una nit d’hotel a l’Autor/Distribuïdor/Productor de l’espanyol seleccionat més acompanyant, informant-los del dia de projecció del seu curtmetratge. 

QUINES CATEGORIES DE CONCURSANTS HI HA?

Important: En el moment d’inscriure els seus curtmetratges en les plataformes oficials del FICIE, l’Autor/Productor/Distribuïdor decidirà en quina categoria inscriu el seu curtmetratge. Cada curtmetratge es pot inscriure en una única categoria, no en diverses.

No obstant això, l’Organització i/o  els Jurats de selecció del FICIE tindran la potestat de traslladar de categoria a aquells curtmetratges que, segons el seu criteri, no estiguen en el que els corresponga i que, en conseqüència, puguen optar millor pels premis del palmarés.   

 • Categoria Ficció: qui s’inscriga en aquesta categoria seran autors de ficció espanyols i internacionals que vulguen optar al Premi «Fundació Mediterrani» al Millor Curtmetratge, «Ajuntament d’Elx» de Ficció, Millor Curtmetratge Europeu i Millor Curtmetratge Iberoamericà.
 • Categoria Animació: qui s’inscriga en aquesta categoria seran autors d’animació espanyols i internacionals que vulguen optar al Premi «Fundació Mediterrani» al Millor Curtmetratge, Millor Curtmetratge Europeu, Millor Curtmetratge Iberoamericà i al Premi d’Animació.
 • Categoria Documental: qui s’inscriga en aquesta categoria seran autors de documental espanyols i internacionals que vulguen optar al Premi «Fundació Mediterrani» al Millor Curtmetratge, Premi al Millor Curtmetratge Europeu, al Millor Curtmetratge Iberoamericà i al Millor Curtmetratge Documental
 • Categoria Fes Curt: Entraran aquelles produccions que provinguen d’autors de la Comunitat Valenciana o de productores radicades en aquesta Comunitat Autònoma i que podran competir pel Premi al Millor Curtmetratge de la Comunitat Valenciana. Poden ser obres de ficció, animació o documental i, preferiblement, en llengua valenciana o subtitulades en ella. 
 • Categoria Autor Novell: podran optar tant autors espanyols com internacionals que hagen realitzat fins al seu tercer curtmetratge que vulguen optar al Premi «Cineclub Luis Buñuel» al Millor Curtmetratge Novell. Poden ser obres de ficció, animació o documental. 
 • Categoria Drets Humans: podran optar autors internacionals de països mediterranis o vinculats a estos * que vulguen optar al Premi al Millor Curtmetratge sobre Drets Humans. Poden ser obres de ficció, animació o documental.
 • Categoria Mobile Filmmaker: podran optar tant autors espanyols com internacionals la producció dels quals haja sigut efectuada mitjançant telèfon intel·ligent. Pot ser de ficció o documental. 

* Es consideren mediterranis a l’efecte del festival:

 1. a) S’entenen per països mediterranis tots els pertanyents al litoral de la mar Mediterrània: Albània, Algèria, Bòsnia i Hercegovina, Croàcia, Xipre, Egipte, França, Grècia, Israel, Itàlia, Líban, Líbia, Malta, Marroc, Mònaco, Montenegro, Palestina, Eslovènia, Espanya, Síria, Turquia, Tunísia.
 2. b) S’entenen com a països vinculats a les cultures mediterrànies Andorra, Jordània, Kosovo, els territoris del Kurdistan (dins de l’Iran, l’Iraq, Síria i Turquia), San Marino, Macedònia del Nord, Mauritània, República Àrab Sahrauí Democràtica i Romania.

PALMARÉS DE LA 45a EDICIÓ. 14.000 EUROS EN PREMIS

PREMI «FUNDACIÓ MEDITERRANI» AL MILLOR CURTMETRATGE, de qualsevol categoria i de qualsevol nacionalitat. Està dotat amb 3.000 euros i trofeu Dama *.

PREMI «AJUNTAMENT D’ELX» DE FICCIÓ, de qualsevol nacionalitat i dotat amb 2.000 euros i trofeu Dama.

PREMI D’ANIMACIÓ, de qualsevol nacionalitat. Està dotat amb 2.000 euros i trofeu Dama.

PREMI D’ANIMACIÓ, de qualsevol nacionalitat. Està dotat amb 2.000 euros i trofeu Dama.

PREMI EUROPEU, en qualsevol categoria i pertanyent a l’àmbit europeu (no Espanya). Està dotat amb 1.000 euros i trofeu Dama.

PREMI IBEROAMERICÀ, en qualsevol categoria i pertanyent a Hispanoamèrica i el Brasil. Està dotat amb 1.000 euros i trofeu Dama.

PREMI FES CURT, dotat amb 500 euros i trofeu Dama. El qual podrà ser triat en qualsevol de les categories i la producció del qual procedisca d’autors de la Comunitat Valenciana o de productores radicades en aquesta Comunitat Autònoma i preferentment en valencià o subtitulat en aquest idioma.

PREMI «CINECLUB LUIS BUÑUEL» AUTOR NOVELL, dotat amb 500 euros i trofeu Dama, elegible en qualsevol de les categories. Podran optar tant autors espanyols com internacionals que hagen realitzat fins al seu tercer curtmetratge.

PREMI MOBILE FILMMAKER, dotat amb 500 euros i trofeu Dama. Poden ser ficció o documental, als quals poden optar tant autors espanyols com internacionals, la producció dels quals haja sigut efectuada mitjançant telèfon intel·ligent.

PREMI «HORT DEL XOCOLATER» DEL PÚBLIC, dotat amb 500 euros i trofeu Dama d’entre aquells curtmetratges espanyols i internacionals que formen part de la Selecció Oficial del FICIE. Serà elegit el curtmetratge que més vots haja rebut del públic assistent a les projeccions de la Secció Oficial a l’Hort del Xocolater entre el 16 i el 21 de juliol de 2022.

PREMI PROJECTE WEBSERIE «FICIE ORIGINALS», dotat amb 1.000 euros als projectes presentats pels Graus de Comunicació Audiovisual i Periodisme de la Universitat Miguel Hernández d’Elx i es coneixerà El Dia Més Curt, el 21 de desembre de 2022.

Important: Si és el cas, a criteri de l’Organització i/o del Jurat, algun d’aquests premis podria quedar-se desert.

Important: El FICIE atorgarà els llorers de cada premi als guardonats i és d’obligat compliment la seua inserció en el curtmetratge.

Important: El FICIE no obliga els seus guanyadors a vindre a recollir els premis, ni condiciona això la concessió d’un premi, però dona les facilitats abans comentades perquè puguen assistir amb el públic de la ciutat d’Elx.

* En el cas de ser de nacionalitat espanyola, de ficció o documental i complint amb la normativa fixada per l’Acadèmia de Cinema per als Premis Goya de l’Edició 2023, entrarà en la Preselecció automàticament.

COL·LABORACIONS I PREMIS CONJUNTS

1.000 EUROS EN PREMIS I AMPLIACIÓ DEL CIRCUIT DE FESTIVALS

Important: Sent aquesta edició tan significativa per a la Fundació Mediterrani, com a organitzadora del FICIE, alguns d’aquests premis seran proclamats abans de la Gala de Clausura del 22 de juliol de 2022. El com, quan i on seran anunciats amb la deguda antelació i pels mitjans de comunicació habituals, digitals i xarxes socials.

En aquesta edició del FICIE s’ha arribat a les següents col·laboracions i premis conjunts:

PREMI Al MILLOR CURTMETRATGE SOBRE DRETS HUMANS, de qualsevol categoria i pertanyent al litoral mediterrani i/o vinculat a ell *, en col·laboració amb SocialMed València – Festival dels Drets Humans de la Mediterrània. Està dotat amb 1.000 euros i trofeu Dama.

Important: Si és el cas, a criteri de l’Organització i/o del Jurat, aquest premi podria quedar desert.

Associació de dones Cineastes i de Mitjans Audiovisuals (CIMA) entregarà el Premi CIMA al Millor Cineasta dotat amb la seua estatueta i abonament d’un any a aquesta associació.

Important: Si és el cas, a criteri de la CIMA, aquest premi podria quedar desert.

El guanyador del Premi Mobile Filmmaker entrarà directament com a finalista en el Festival de Cinema per a Smartphone Cinephone en la seua edició 2022.

El guanyador de la Mostra de Cinema Jove d’Elx, en la seua edició 2022, entrarà directament com a seleccionat en la nostra Secció Oficial de curtmetratges, categoria ficció d’aquesta edició.

A criteri del jurat i de l’Organització del Festival Internacional de Cinema de Reykjavík, un o diversos curtmetratges espanyols de la Secció Oficial o del Palmarés seran finalistes en l’edició 2022.

A criteri del jurat i de l’Organització del Festival de Cinema Espanyol d’Edimburg, un o diversos curtmetratges espanyols de la Secció Oficial o del Palmarés entraran en la Mostra de la seua edició 2022.

A criteri del jurat i de l’Organització del Festival de Cinema Espanyol de Londres, un o diversos curtmetratges espanyols de la Secció Oficial o del Palmarés entraran en la Secció Oficial de l’edició 2022.

Des de Prime Video Channel «TVCortos»  es posaran en contacte, a la seua discreció, amb els autors que integren la Secció Oficial per a obtindre els permisos corresponents per a poder transmetre’ls en la seua graella.

Important: Per últim, el FICIE anirà anunciant i incorporarà totes aquelles noves col·laboracions i premis que no hagen sigut tancats en el moment de la publicació d’aquestes bases. 

* Es consideren mediterranis a l’efecte del festival:

 1. a) S’entenen per països mediterranis tots els pertanyents al litoral de la mar Mediterrània: Albània, Algèria, Bòsnia i Hercegovina, Croàcia, Xipre, Egipte, França, Grècia, Israel, Itàlia, Líban, Líbia, Malta, Marroc, Mònaco, Montenegro, Palestina, Eslovènia, Espanya, Síria, Turquia, Tunísia.
 2. b) S’entenen com a països vinculats a les cultures mediterrànies Andorra, Jordània, Kosovo, els territoris del Kurdistan (dins de l’Iran, l’Iraq, Síria i Turquia), San Marino, Macedònia del Nord, Mauritània, República Àrab Sahrauí Democràtica i Romania.

QUÈ ES FA AMB ELS CURTMETRATGES I AMB LES DADES PERSONALS EMMAGATZEMADES?

L’Autor/Director/Distribuïdor de les obres presentades a concurs declara que  aquestes són de la seua autoria, direcció i producció i que, sent originals, estan lliures de reclamacions de tercers.  

Sense perjudici de l’ús i comercialització que l’Autor/Director/Distribuïdor realitze de l’obra premiada, l’Organització estarà facultada per a: 

 • El dret a la conservació de les obres en un arxiu digital amb l’objecte que puguen ser visualitzades únicament pels usuaris durant la setmana de projeccions en les seus del FICIE al parc «Hort del Xocolater» (Elx) i a la Platja dels Arenals del Sol (Elx).
 • Els drets limitats de comunicació pública de les obres guanyadores amb la finalitat que la Fundació Mediterrani, per mitjà de les activitats que organitza o col·labora, puga efectuar quantes projeccions foren necessàries amb la finalitat de fer promoció de les obres guanyadores. Les projeccions serviran per a fer difusió del curtmetratge i del propi Festival, sempre que això no afecte la distribució i possible comercialització del curtmetratge i comptant amb els permisos necessaris per a poder projectar les obres de la seua Secció Oficial i/o negociarà el fee o cànon per a poder projectar-les.
 • Els drets de reproducció de les obres guanyadores amb la finalitat que puguen ser arxivades i que la Fundació Mediterrani puga realitzar una edició especial en format CD, DVD, o similar en la qual s’incloga l’obra juntament amb la resta d’obres presentades a la present o anteriors Edicions del Festival Internacional de Cinema Independent d’Elx, però sempre comptant amb l’autorització de l’Autor/Director/Distribuïdor amb la intenció de no perjudicar la seua distribució i comercialització.
 • La Fundació Mediterrani fa costat a la indústria del cinema del curtmetratge mitjançant l’abonament de drets d’autor a la SGAE en totes les seues reproduccions, siguen durant les projeccions de la Secció Oficial o bé en altres cicles que s’organitzen.
 • Totes les dades personals i únicament es conservaran les adreces de correu dels inscrits en l’edició del FICIE a l’efecte de comunicació de noves edicions. També s’utilitzaran a aquest efecte els inscrits al butlletí de notícies en el lloc web oficial del FICIE https://ficie.fundacionmediterraneo.es/

COM I QUAN ES PAGUEN ELS PREMIS?

L’Organització del FICIE es posarà en contacte amb tots els premiats per a indicar-los les condicions de pagament. L’Organització es compromet a realitzar el pagament en un màxim de tres mesos després de disposar de la informació corresponent amb les següents excepcions:

 • Si l’Organització no pot establir contacte amb el(s) guanyador(s) en eixe termini, la quantia del premi es revertirà a la Fundació Mediterrani com a organitzadora del FICIE. 
 • Si l’Organització no pot realitzar la transferència bancària a causa d’embargaments comercials internacionals. 
 • La dotació econòmica dels premis són quantitats brutes a les quals se’ls aplicarà les retencions corresponents per la legislació espanyola i internacional.

I L'ENVIAMENT DELS TROFEUS?

Els trofeus que no hagen sigut recollits pels premiats no assistents seran remesos a posteriori de la Gala de Clausura.

A causa dels condicionants de seguretat i higiene previstos per les autoritats sanitàries originats per la pandèmia Covid-19, els trofeus seran degudament empaquetats, higienitzats i segellats i posteriorment enviats als guanyadors a través del servei de missatgeria internacional SEUR. 

Després de la finalització d’aquesta edició, l’Organització es posarà en contacte amb l’Autor/Productor/Distribuïdora per a sol·licitar-los l’adreça postal i el telèfon de contacte.

Si l’Organització no pot posar-se en contacte o disposar d’una adreça postal per a entregar degudament els trofeus dels autors que no van poder vindre a recollir-los, els seran retornats a la Fundació Mediterrani, que els guardarà en depòsit. 

El mateix s’aplicarà en el cas que existisquen embargaments comercials al país de destí i no es puga realitzar el lliurament. 

Scroll to Top

Subscriu-te a la newsletter

No et perdes res del nostre festival.

FUNDACIÓ MEDITERRANI com a responsable del tractament i legitimat pel seu consentiment tractarà les seues dades amb la finalitat de gestionar l’enviament d’informació i prospecció comercial i enviament de butlletins informatius. No cedim la informació a tercers excepte per imperatiu legal. Té dret a accedir, rectificar, oposar-se i suprimir les dades, així com altres drets, com es detalla en la segona capa d’informació. Pot consultar informació addicional i més detallada sobre Política de privacitat i Protecció de les seues dades personals.